Primary Navigation

Sådan holder du et godt møde med dine medarbejdere

På en arbejdsplads følger møder ofte med. Møder kan være lange og tidstrækkende, hvor medarbejderne kan stoppe med at holde fokus, da det kræver meget energi at holde fokus i længere tid ad gangen. Du kan læse mere om her, hvordan du kan holde et godt møde for dine medarbejdere.

Hvad er mødets formål?

Et møde betyder, at noget vigtigt skal drøftes. Du skal derfor nøje overveje nden indkaldelse til møde, hvad mødets formål er. Start med selv at reflektere over, hvad mødet skal gavne. Ligeledes hvilke spørgsmål, som eventuelt kan blive stillet. I dag har teknologien gjort det muligt at kommunikere med hinanden over nettet. Du kan derfor tænke over, om mødet kræver fysisk tilstedeværelse, eller I kan tage mødet over internettet. Kig bl.a. på AV udstyr og løsninger her, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere i fremtiden med at gøre møderne kortere og mindre spildtid.

Du skal tage ansvaret

Under et møde, skal du sørge for at have styringen og lede dagsordenen, så I ikke havner ude på et sidespor. Følg eventuelt følgende råd:

  1. Start til tiden, og lad vær med at blive irriteret på folk, som kommer for sent.

  2. Giv en kort introduktion i begyndelsen af, hvad I vil komme ind på. Vis punkterne frem, så medarbejderne hurtigt kan danne sig et overblik.

  3. Sørg for at give plads til dine medarbejdere, så de kan deltage aktivt i mødet. Det kan være, at der skal træffes vigtige valg. Dine medarbejdere skal blive hørt og få lov til at få et ord indført, da deres meninger er vigtige. Ligeledes skal du sige, at de har lov til at stille spørgsmål undervejs.

  4. Inden mødet afsluttes, kan du afslutte med en kort opsamling for at konkludere de ting, som I har drøftet, og er kommet frem til.

Husk altid at overholde tiden, da dine medarbejdere kan sidde med vigtige arbejdsopgaver, som de skal vende tilbage til. Sørg for at lave møderne korte og præcise, da de altid er mest effektive.